DG-SAGA-0672

Record Date: 
16 July 2021
Graveyard: 
Exact wording of epitaph: 

I
NDIL CHUIMHNE
AR
PHÁDRAIG Ó RUANAÍ
PRÍOMHOIDE, AN GHAIRMSCOIL,
DÚN NA NGALL
A FUAIR BÁS AN 10Ú MÁRTA 1975
IN AOIS 58 BLIAIN
AGUS AR A BHEAN
ÚNA (NEE NIC SHUIBHNE)
A FUAIR BÁS AN 3Ú SAMHAIN 2011
IN AOIS 96 BLIAIN
'A IOSA DÉAN TRÓCAIRE'
Ó RUANAÍ

Grave location
County: 
Latitude: 
54.667369444444
Longitude: 
-8.0609611111111
People commemorated: 
Name: 
PÁDRAIG
Surname: 
Ó RUANAÍ
Date of death - day: 
10
Date of death - month: 
March
Date of death - year: 
1975