Kilmainham-Officers graveyard

Kilmainham-Officers graveyard
Graveyard name: 
Kilmainham-Officers graveyard
Graveyard Code: 
DU-OFFG

Location

Kilmainham Lane
Dublin, Dublin
Ireland
53° 20' 31.002" N, 6° 18' 22.7844" W

Graves

Photo Grave Name Surname
James Hay James Hay James Hay